Vandskade forsikring

husforsikring efter vandskade

Billede: Billigeforsikringer.dk

De fleste går sikkert ud fra at forsikringen dækker efter vandskade. Men det er langt fra sikkert at din forsikring dækker vandskaden i din bolig. Det afhænger blandt andet af, hvordan den er opstået og om den er selvforskyldt.

Hvornår dækker forsikringen

Din indboforsikring dækker desværre kun hvis et voldsomt skybrud er årsagen til vandskaden. Der er tales typisk om voldsomt skybrud, hvis der falder 30 mm nedbør eller derover indenfor et døgn, eller 1 mm vand i minuttet. Et “voldsomt skybrud” defineres som “når nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normalt konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen” (Kilde: tryg.dk). Det vil sige at hvis det lokale kloaknet er så tilstoppet at vandet bliver presset op i din bolig via husets VVS (f.eks. toilet) og/eller gulvafløb vil forsikringen som udgangspunkt betale.

Ligeledes betaler forsikrigen også, hvis vandskaden er forårsaget af vand som er trængt ind gennem døre og vinduer da det ikke bliver ledt bort fra vejen.

Hvornår dækker forsikringen ikke?

Forsikringen dækker ikke vandskade fra sø og/eller åer, som er løbet over deres bredder, medmindre der umiddelbart inden netop har været et voldsomt skybrud.

Hvis vandet skyldes en storm, hvor vand fra hav eller fjord har givet anledning til oversvømmelser, kan der i visse tilfælde være mulighed for at få erstatning fra Stormrådets stormflodspulje, men altså ikke fra din forsikring.

Boligforsikrigen dækker heller ikke hvis skaden skyldes indtrængende grundvand pga. forhøjet grundvandsspejl. Det vil sige, at skader som følge af vand, der trænger op gennem gulvet eller ind gennem vægge i kælderen, som udgangspunkt ikke dækkes.

Vandskade forsikring i lejlighed

Erstatningsreglerne for hus gælder også for lejlighed. Der kan dog være undtagelser hvis der er specielle forhold i kontrakten med din ejerforening / andelsforening og dig. Det er dog vigtigt at bemærke at hvorvidt forsikringen dækker kan variere fra forsikring til forsikring. Vi anbefaler derfor at du ringer til din forsikring, og spørger til råds om det du er i tvivl om.

Spørgsmål? - Skriv herunder, og vi svare med lynets hast :-)

Skriv et svar