vandskade – Sådan behandler du vandskade i kælderen

Vandskade i kælder

Vandskade i kælderen kan opstå af mange grunde, men uanset grunden, er det altid vigtigt at reagere så hurtigt så mulig, så inventar og fundament ikke bliver beskadiget mere end nødvendigt. Forebyggelse af vandskade er også en mulighed, som svinger meget i pris, afhængig af hvad du skal have lavet.Hvor stort et problem er vandskade i boligen?

Vandskade i boligen bliver nu anerkendt som et potentielt alvorligt problem blandt forsikringseksperter i Danmark. Der er mange efterfølgende konsekvenser forbundet med vandskade, udover den ubekvemme rod og afbrydelse af husholdningernes rutine. Vandskade kan føre til følgende konsekvenser:

  • Hyppige forekomster af kælder oversvømmelser kan resultere i langvarig skade på bygning og udstyr, der ikke kan dækkes af en forsikring.
  • Hyppige forekomster af vandskade i kælderen, kan føre til eksempelvis skimmelsvamp.
  • Forsikring satser kan stige, for at kompensere for gentagne vandskader i din bolig.
  • Ejendomsværdien kan falde fordi kælderen er udsat for hyppige oversvømmelser.

Før foranstaltninger for fremtidig vandskade træffes, er det vigtigt at finde årsagen/årsagerne til kælder vandskade. Hvis den primære grund til vandskade i kælderen, er forårsaget af de lokale kloaksystemer, er det typisk staten som skal betale for yderligere foranstaltninger.

Hvornår får en bolig vandskade?

Vandskade i din bolig kan opstå af mange forskellige ting. Når du har fået vandskade i din bolig er det vigtigt at du hurtigt finder ud af hvad der er grunden til vandskade, så du hurtigt kan behandle vandskaden på den bedst mulige måde. Her vil vi gennemgå din hyppigste grunde til vandskade:

Oversvømmelse:

Oversvømmelser som ikke er forårsaget af skybrud, er ikke noget vi ofte ser i Danmark. Men lavtliggende boliger tæt på kyster, åer eller floder, kan alligevel være udsatte – Især i takt med klimaforandringerne. Ved deciderede oversvømmelser kommer der så meget vand, at udsatte huse bliver oversvømmet. I disse tilfælde kommer vandet ind ad lavtliggende udluftningsriste, lysskakter eller andet.

Vandskade fra det lokale kloaknet:

I perioder med meget nedbør, som ved skybrud, kan de lokale kloaknet blive overfyldt med vand. I sådanne situationer kan det beskidte kloakvand blive presset tilbage og op i kælderen. Denne type vandskade anses for at være den værste form for vandskade. Det gør den ikke alene fordi at kælderen formentlig vil lugte dårligt i en længere periode, men også fordi at kloakvandet indeholder talrige skadelige bakterier, som kan skade din kælders inventar.
Herunder ses en illustration af hvordan en vandskade fra det lokale kloaknet foregår:

vandskade forårsaget af det lokale kloaknet

Vandskade fra sprunget rør:

Vandskade kan også opstå når et rør i din bolig sprænger. Denne type vandskade er ofte markant mindre skadelig, men kan dog alligevel have betydelige omkostninger. Det som typisk er det største problem ved vandskade fra et sprunget rør, er at man ofte ikke lægger mærke til vandskaden i tide.

Vandskade fordi grundvandsspejlet stiger:

Hvis du har en kælder som er bygget længere nede i jorden end de fleste kældre, kan det blive et problem, i perioder med meget regn. Hvis grundvandsspejlet står lige under gulvet kan vandet i perioder med meget regn, trænge op igennem revner og huller i kældergulvet, eller lægge pres på kældergulvet så der automatisk dannes revner.

Hvad skal du gøre, hvis du opdager vand i kælderen?

Uanset hvilken type vandskade du har, er det meget vigtigt at du reagere hurtigt på vandskaden. Er du alene hjemme når vandskaden sker, kan du eventuelt spørge nabo, venner eller bekendte om de vil hjælpe.

  • Det første du skal gøre er at begrænse skadens omfang så meget som muligt. Det gør du ved at fjerne genstande som er skrøbelige for vand fra det område hvor vandskaden er opstået. Genstande såsom møbler, elektronik og ting bygget af organisk materiale, bør tages hånd om først. Sørg for at alle genstande lider under minimal skade.
  • Find ud af hvor vandet kommer fra. Hvis du kan, så prøv at finde ud af hvorfor vandskaden er opstået.
  • Derefter skal du kontakte dit forsikringsselskab, som vil hjælpe dig videre. De vil ofte sende et vandskade firma ud, som hurtigt vil hjælpe med at begrænse skaden. Ved større skybrud er der formentlig også andre boligejere som har vandskade. Derfor kan det være svært at få hjælp hurtigt af forsikringen.
  • Tjek om der er nogle genstande som har suget vand til sig. Hvis det er tilfældet, skal de blot fjernes fra kælderen. Husk at du ikke må smide beskadigede genstande fra kælderen væk, men blot skal sørge for at de ikke står i kælderen. Dette er fordi at forsikringsselskabet ofte vil sende en taksator ud som skal kunne se alle de beskadiget genstande. Hvis ikke han har mulighed for at se dem, er det ikke sikkert du vil få erstatning.

Husk også at tage billeder af vandskaden. Det vil ofte gøre din sag lettere.

Hvordan fjerner du vandet fra kælderen?

Hvis ikke du hurtigt får suget vandet fra kælderen op, kan det gøre skaden større end den allerede er. Der kan dannes skimmelsvamp på inventar i kælderen, og kældergulvet kan blive ødelagt. Du kan selv suge vandet ud af kælderen, eller du kan kontakte et vandskade firma, som har forstand på fjernelse af vand, samt affugtning. Du bør kontakte et professionelt vandskade firma, som ved hvad de gør, hvis du har vand over en halv meter, da det ellers kan være farligt med hensyn til elektricitet osv.

Sådan fjerner du selv vandet fra kælderen

Alt efter hvor stor skaden er, kan du selv suge vandet ud af kælderen. Hvis du vælger selv at suge vandet ud af kælderen, er der flere muligheder:

  • Du kan benytte en vandstøvsuger. Du kan typisk leje sådan en støvsuger i de lokale byggemarkeder for et par hundrede kroner. Den kan fungere rigtig fint hvis du har et par centimeter vand i kælderen, der er dog et par ulemper.

1. Man skal tømme den for vand rigtig mange gange. Her er der tale om flere hundrede gange, afhængig af hvor meget vand du har i kælderen. vandstøvsugeren kan nemlig typisk kun optage 10-15 liter vand, per omgang. Af den grund er det en tidskrævende løsning.

2. Når der kun er en halv centimeter vand tilbage i kælderen, kan vandstøvsugeren ofte ikke suge mere vand op, fordi det er alt for småt.

  • Du kan også benytte en vandpumpe, som er beregnet til at suge vand fra kælderen. Den har ikke rigtig nogle ulemper udover at det kan tage et stykke tid at sætte den op og at den er en smule dyre at leje. Men generelt fungere de bedre i praktis, end en vandstøvsuger. Du kan typisk leje disse hos professionelle vandpumpe udlejere.

Efter tømningen af vand i din kælder, skal der sættes affugtere op, som fjerner det meste af fugten. Hvor længe affugterne skal stå i din kælder afhænger af hvor stor en vandskade du har haft, men en god tommelfingerregel er mellem en uge til flere måneder. Affugtere kan man selv leje, eller man kan få professionel hjælp. Det anbefales dog, at man får professionel hjælp, da affugtningen ofte kræver erfaring og forståelse for maskinen.

Hvis dit forsikringsselvskab har givet tilsagn om dækning, vil de ofte stå for udpumpning af vand, affugtning osv.

Skimmelsvamp efter vandskade

Når du har fået behandlet din vandskade, og affugtet din kælder, er det vigtigt at du holder øje med én ting – skimmelsvamp. Hvis din kælder har haft vandskade, og stadig er fugtig, tager det ikke længere end en til to uger før der dannes skimmelsvamp. Netop derfor er det vigtigt at få behandlet vandskade hurtigt. Har du fået skimmelsvamp efter vandskade, er det vigtigt at du behandler det hurtigt, da det kan sprede sig i resten af boligen på kort tid. Det er ikke nødvendigvis nok blot at vaske skimmelsvampen af med vand, men du skal muligvis også bruge et desinficerende middel som klorin eller rodalon. Hvis du har haft vandskade gennem en længere periode kan det være en rigtig god idé at kontakte en professionel som kan tage skimmeltest på dit hus.

Spørgsmål? - Skriv herunder, og vi svare med lynets hast :-)

Skriv et svar