Gør livet nemt for postbudet med modulpostkasser

11 august 2020
Astrid Pedersen

I mange år var det helt almindeligt at en hver husstand havde en brevsprække i døren eller en postkasse placeret ved siden af denne. Det var så postbudets opgave at aflevere breve og andre forsendelser ved døren. Men inden for de seneste årtier er det blevet lovpligtigt at opsætte postkasser så de er nemmere tilgængelige for postbudet.

Hvornår er det relevant med modul postkasser?

Modul postkasser er særdeles velegnede til især etage ejendomme eller ander former for bebyggelse hvor mange mennesker bor på et relativt lille grund areal. Hvis reglen om let tilgængelige postkasser skal imødekommes skal samtlige postkasser altså placeres eet sted hvor postbuddet eller andre distributions medarbejdere nemt kan komme til dem.

Afhængig af byggeriets disposition kan du vælge imellem flere forskellige modul postkasser som egner sig til forskellige typer modul opbygning. I bygninger, som er forbundet med en vandrehal, kan de dybe og flade modul postkasser nemt bygges sammen til et såkaldt postbur. Postbuddet kan låse sig ind i buret og herfra nemt tilgå de enkelte postkasser fra bagsiden. På den måde kan du sætte mange modul postkasser sammen i eet stort postkasse modul og spare plads samtidig med at du gør livet lettere for omdelere.

Er det der imod småt med pladsen i opgangen kan du i stedet vælge modul postkasser som er høje og knap så dybe. Denne type modul postkasser ligner traditionelle postkasser men er optimeret til at sidde sammen i plads besparende moduler. Du kan også vælge indbyggede postkasse moduler hvis du har brug for at opsætte mange postkasser men ikke kan lade dem rage alt for langt ud i rummet.

Hvem kan hjælpe mig med modul postkasser?

Uanset om du kan bruge standard modul postkasser, eller om du har brug for at få sammensat en special designet løsning, kan Vikingposten hjælpe dig. Du kan læse mere på Vikingposten.dk